Attraktive resturant- og handelslokaler til leie

Utadrettet virksomhet
Utleiekonsept bygges opp rundt det å skape møteplasser i eksisterende bygg og nybyggets 1. etasje. Det skal være et atraktivt torg og miljø rundt byggene. Sundtkvartalets utadrettede virksomheter ønskes som en forlengelse av Grünerløkkas urbane miljø.

Helse, trening & velvære
Det legges opp til arealer for helse og velvære. Disse legges i Sundtkvartalets vestspiss og areal ut mot Vahls gate. Vestspissen tilegnes trening og helse, men kan og fungere som showrom med kontor. Mindre forretninger legges mot Vahls gate.

Møteplassen
Nr. 55 – Teglsteinhuset vil være hjertet av virksomheter i Sundtkvartalet og tenkes i bruk som et restauranthus og er hjertet i konseptet. Det legges opp til fire forskjellige serveringssteder totalt i kvartalet. Inn mot torget og rundt restauranten kommer det serveringssteder som er med på å gi et variert tilbud. Restaurant, bar, kafé og gourmetmat til salgs vil bidra til mer liv, og et godt miljø for leietakere og nærmiljøet.