Plantegningene

Bygget er organisert rundt et indre gårdsrom som består av to atrier, et rektangulært og et trekantet, og en midtlamell. Disse innvendige lysgårdene avsluttes over 5. etasje med et glasstak som sørger for tilstrekkelig dagslys i alle etasjer og helt ned til kantinen på plan 1.

Bygget er organisert rundt et indre gårdsrom som består av to atrier, et rektangulært og et trekantet, og en midtlamell. Disse innvendige lysgårdene avsluttes over 5. etasje med et glasstak som sørger for tilstrekkelig dagslys i alle etasjer og helt ned til kantinen på plan 1.

Om planene

Kontoretasjene
I etasjene 2-5 ligger kontorarealene med arbeidsplasser langs utvendige og innvendige fasader. Den tekniske infrastrukturen i bygget legger til rette for fleksibilitet i utforming av rom, og fordeling av cellekontor, åpne plasser og møterom. Bygningslamellene har en god dybde, noe som er gunstig i forhold til organisering av ganglinjer, plassering av sosiale soner og møterom. Samtidig kan man skape gode og skjermede arbeidsområder i god avstand fra funksjoner som genererer støy.

Fellesfunksjoner
På inngangsnivå i plan 1 ligger husets felles funksjoner. Søppelrom med mulighet for full kildesortering er tilgjengelig i forbindelse med varemottaket mot Heimdalsgata. I U1 ligger parkeringsanlegg for biler og sykler sammen med garderober og lagerarealer. Garderobearealene har direkte forbindelse til etasjene over via heis og trapp.

Mulig inndeling
plan 1
plan 2
plan 3
plan 4
plan 5

Areal tabell

ETG Type BTA Leieareal
U1 Utleid 603 m2
U1 Parkering/lager ledig 769 m2
1 Handel/kontor 1 800 m2
2 Kontor utleid 3 752 m2
2 Kontor ledig 3 413 m2
3 Kontor utleid 3 753 m2
3 Kontor ledig 2 967 m2
4 Kontor utleid 2 022 m2
4 Kontor ledig 4 699 m2
5 Kontor utleid 2 173 m2
5 Kontor ledig 3 356 m2
Totalt utleid 12 304 m2
Totalt ledig 17 020 m2
Totalt bygg 29 342 m2